BIZTEORIA

Ta teoria z której będę piękna i łatwa praktyka
Zmiany w pracy komornika

Zmiany w pracy komornika

W połowie roku 2017 zmieniły się limity związane z potrąceniami komorniczymi. Jednak ulegną one ponownej zmianie w 2018 roku. Wszystko to wiąże się ze zmianami wynagrodzenia minimalnego w Polsce z 2000 złotych do 2100 złotych.

Podczas egzekucji wykonywanej przez komornika, ma on możliwość w oparciu o odpowiednie akta prawne do zajęcia środków dłużnika pochodzących z tytułu wynagrodzenia, jak również świadczeń rentowo-emerytalnych. Jednak podczas tych działań, komornika obowiązują pewne limity. W oparciu o Kodeks pracy komornik ma możliwość zajęcia kwoty 50% wynagrodzenia – w przypadku osób, będących zatrudnionymi w pełnym wymiarze etatowym. W przypadku egzekucji alimentacyjnych, kwota ta wynosi już 60% wynagrodzenia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Przepisy jasno określają kwotę wolną od zajęcia komorniczego, równą wysokości minimalnej płacy. W 2017 roku kwota ta wynosiła 2000 złotych brutto, natomiast w roku 2018 po zmianach płacy minimalnej, wyniesie ona 2100 złotych brutto. W przypadku osób, które nie będą zatrudnione w pełnym wymiarze etatowym, kwota wolna od zajęcia komorniczego proporcjonalnie ulegnie zmniejszeniu. Powinna ona zatem wynosić odpowiednią część etatu.

W przypadku osób, które pracują na umowę cywilno-prawną – popularne umowy zlecenie – kwota wolna od zajęcia komorniczego nie występuje. Oznacza to, że komornik w takim przypadku ma prawo do zajęcia całego wynagrodzenia z tytułu takiej umowy. Istnieją jednak wyjątki od takich przypadków. Zalicza się do nich między innymi sytuację, w której środki pozyskiwane z umowy cywilno-prawnej są jedynym źródłem dochodu danej osoby.

W przypadku kiedy zajęcie komornicze występuje u rencistów oraz emerytów limit kwoty zajęcia uwzględniony jest w oparciu o przepisy związane z emeryturami i rentami. W tym wypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego od 1 lipca 2017 roku wynosiła 75% minimalnej renty oraz emerytury. Do końca roku 2017 kwota ta wynosiła 750 złotych emerytury oraz 562 złote i 60 groszy w przypadku renty. Rok 2018 przyniósł jednak zmiany w świadczeniach – zwiększono bowiem kwotę emerytury o 24 złote. Kwota ulegnie zatem zmianie, jednak o bardzo niewielką kwotę. W przypadku rent oraz emerytur wypłacanych zgodnie z ustawą o emeryturach oraz rentach z FUS, komornik może zająć jedynie 25 procent świadczeń z tego tytułu.

Zmiany od 1 stycznia 2018 roku z tytułu potrąceń komorniczych zmienią się zgodnie z prawem. Jednakże kwoty te nie ulegną bardzo dużym wzrostom, będą to kwoty symboliczne.

Kolejnych zmian możemy spodziewać się w trakcie roku 2018 lub na początku 2019. Wszystkie będą jednak uzależnione od kwoty minimalnego wynagrodzenia w umowach na pełny etat oraz zmianach w świadczeniach emerytalnych oraz rentowych.

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.