BIZTEORIA

Ta teoria z której będę piękna i łatwa praktyka
Koszty kredytu a pożyczki – jakie są różnice?

Koszty kredytu a pożyczki – jakie są różnice?

Wbrew powszechnej opinii kredyt i pożyczka nie są tożsamymi instrumentami finansowymi. Różnią się od siebie znacząco, także kosztami. Jakie ponosi się koszty przy wzięciu pożyczki, a jakie przy zaciągnięciu kredytu?

Kredyt a pożyczka – co trzeba wiedzieć

Zanim przejdziemy do różnic w kosztach, przypomnijmy podstawowe cechy obu instrumentów finansowych. Kredyt jest sformalizowany, jego zasady określa prawo bankowe. Jedynie banki mogą udzielić kredytów. Kredyt musi być zawarty pisemnie – ustne ustalenia nie mają tu zastosowania. Kwota kredytu jest przeznaczona na dany cel – czy to zakup mieszkaniu przy hipotecznym, czy kupno samochodu przy kredycie samochodowym. Kredyty gotówkowe w postaci limitów na koncie czy kredytu odnawialnego nie mają wyznaczonego celu przeznaczenia. Jeśli kredyt został udzielony na dany cel, to kredytobiorca może sprawdzić czy środki zostały odpowiednio spożytkowane. Czas i formę spłaty kredytu ściśle określa umowa. Reguły są sztywne, a kredyt zawsze jest zwrotny. Inaczej sprawa ma się z pożyczką. Jest wiele rodzajów pożyczki – np. pożyczka prywatna, gdzie także ustalenia ustne mają znaczenie. Pożyczka jest mniej sformalizowana, zasady jej udzielenia określa kodeks cywilny. Cel przeznaczenia środków jest zawsze dowolny. Pożyczka może być udzielona nawet bez żadnych kosztów albo na zasadzie bezzwrotnego udzielenia środków, jeśli taka jest wola pożyczkodawcy. W praktyce rzadko to się zdarza, chyba że wśród rodziny i znajomych. Pożyczki udzielane przez instytucje parabankowe są zwrotne i generują dodatkowe koszty. To jest ich wspólna cecha łącząca z kredytem. Najczęściej i za pożyczkę i za kredyt trzeba słono zapłacić – poza oddaniem kwoty pożyczonej, także oddać zwrot kosztów.

Koszty pożyczki i kredytu

Części składowe kosztów pożyczki i kredytu są zazwyczaj takie same. Zaliczają się do nich:

  •         Oprocentowanie, czyli wyrażony procentowo w skali rocznej dochód pożyczkodawcy lub kredytodawcy od kwoty udzielonej pożyczki lub kredytu,
  •         Prowizja, czyli jednorazowa oplata, także wyrażona procentowo od kwoty kredytu i pożyczki, wpłacana bankowi lub innej instytucji finansowej. Banki biorą prowizję na początku trwania umowy kredytu, parabanki – na koniec umowy pożyczki,
  •         Opłaty przygotowawcze, administracyjne, rejestracyjne, za obsługę w domu – inne, pozaodsetkowe opłaty nakładane przez instytucje celem zwrotu kosztów przygotowania umowy, weryfikacji wniosku, zarządzania kredytem czy pożyczką albo weryfikacji zgodności danych klienta.
  •         Koszty ubezpieczenia, czyli opłata za ubezpieczenie kredytu, rzadko spotykana przy pożyczkach. Wymagają jej najczęściej banki przy dużych kwotach kredytu.

Od czego zależą koszty kredytu i pożyczki?

Wysokość oprocentowania kredytu albo pożyczki jest ustalana indywidualnie przez bank lub parabank albo inny podmiot udzielający środków finansowych. Są jednak limity narzucenia oprocentowania – to 10%, czyli czterokrotność tzw. stopy lombardowej, aktualnie ustalonej przez NBP na poziomie 2,5%. Wysokość oprocentowania zależy od ryzyka, jakie podejmuje pożyczkodawca lub kredytodawca. Im wyższe ryzyko niespłacenia długu, tym wyższe odsetki. Ponieważ banki bardziej skrupulatnie prześwietlają klientów – sprawdzają ich wiarygodność kredytową, historię kredytową, dochody i wydatki – to mogą sobie pozwolić na oferowanie niższych kosztów kredytu. Pożyczki są droższe, bo udzielane są przy minimum formalności i także osobom z problemami finansowymi. Pożyczkę może uzyskać osoba z długami czy negatywną historią kredytową. Parabanki muszą jednak odpowiednio się zabezpieczać na wypadek, gdyby konsument nie dał rady spłacić zobowiązania, stąd koszty pożyczki są wyższe. Coś za coś – pożyczkę może otrzymać niemal każdy, łatwo i od ręki, ale za wyższą cenę. Kredyt wiąże się z większą liczbą formalności do załatwienia, nie wszystkie wnioski są pozytywnie weryfikowane, za to cechuje się trochę niższymi opłatami.

Jak analizować koszty kredytu i pożyczki?

Trzeba zwrócić uwagę na wyżej wymienione koszty. Nie jest jednak konieczne samodzielne ich podliczanie w celu porównania ofert. Można posłużyć się RRSO, czyli rzeczywistą stopą oprocentowania. To wyrażona rocznie i procentowo suma wszystkich kosztów. Im niższa, tym mniej zapłacisz za pożyczkę czy kredyt. Wystarczy znać tę wartość, by móc wybrać korzystną ofertę kredytu lub pożyczki. Inne przydatne parametry to całkowita kwota do spłaty, czyli suma całkowitej kwoty udzielonej pożyczki oraz całkowitych kosztów. Tyle będzie trzeba oddać na koniec okresu trwania pożyczki lub kredytu albo w miesięcznych ratach przez ustalony okres. Zawsze szukaj tej kwoty w ofercie banków i parabanków oraz później w umowach pożyczki czy kredytu.

Co wybrać?

Jeśli weźmie się pod uwagę tylko koszty, kredyt jest tańszy. Sprawa jednak nie jest taka łatwa. Wiele osób nie uzyska kredytu, bo brak im odpowiedniej wiarygodności kredytowej. Tu z pomocą przychodzą pożyczki. Kredyt wiąże się też z formalnościami i często dłuższym okresem oczekiwania na decyzję. Jeśli zależy Ci na łatwym i szybkim uzyskaniu pieniędzy, przedstawiając niejednokrotnie tylko dowód osobisty czy wyciąg z konta, to wybierz pożyczkę. Porównaj oferty na rynku i wybierz taką z niskimi kosztami.

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.