BIZTEORIA

Ta teoria z której będę piękna i łatwa praktyka
Co to jest RODO?

Co to jest RODO?

RODO to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. W Polsce weszło w życie 25 maja 2018 roku.

Co było przed RODO?

Istniało w Polsce prawo obejmujące zakresem dane osobowe i ich prywatność, jednak nie było aż tak kompleksowe. RODO rozszerzyło pojęcie danych osobowych i zwiększyło prawa konsumentów do ich ochrony. Przed wejściem RODO w życie dane osobowe obejmowały:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • e-mail.

Tymczasem według RODO dane osobowe to:

 • wszystkie powyższe dane
 • numery identyfikacyjne,
 • informacja o lokalizacji użytkownika,
 • informacje dotyczące zdrowia fizycznego
 • informacje dotyczące zdrowia psychicznego,
 • statusu majątkowego,
 • dane biometryczne
 • dane genetyczne,
 • pozostałe dane, które pozwalają zidentyfikować daną osobę.

Zastosowanie RODO w firmach

RODO szczególnie dotknęło przedsiębiorstwa. Muszą one dostosować się do nowych przepisów i bardziej chronić dane osobowe klientów. Powinny zbierać, przetwarzać i administrować danymi osobowymi zgodnie z RODO, a zatem muszą mieć ku temu podstawę prawną. Zawsze powinny podać też podstawę prawną do informacji klientów. Bez powodu i podstawy prawnej nie można zbierać danych. Ponadto zebrane dane osobowe muszą być zgodne z prawdą i aktualne. Trzeba też określić przez jaki czas będzie się przechowywać dane. RODO narzuca firmom konieczność wprowadzenia nowych procesów, procedur oraz przygotowania dokumentów i klauzul informacyjnych, które będą przedstawiane konsumentowi ilekroć podanie przez nich danych osobowych będzie wymagane.

Klienci mają większe prawa

RODO daje klientów o wiele większe prawa niż dawały polskie ustawy. Konsument ma prawo być zapomnianym, czyli jego dane osobowe mogą znikać z bazy danych firmy. Klient ma też prawo do wglądu do danych, dopytywania się o cel ich przechowywania oraz dokonywania ich aktualizacji.

Kary za niedostosowanie się do RODO

Za brak dostosowania się do przepisów RODO grożą kary. Ich wielkość zależy od tego jak duże było naruszenie oraz czy było umyślne. Bierze się także pod uwagę wielkość firmy. Największa kara może wynosić 20 milionów euro.

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.